Downlight

 

 

dia : w 85 mm x h 40 mm

Price : 230 B

dia : w 110 mm x h45 mm

Price : 460 B

dia : w 138 mm x h 45 mm

Price : 630 B

LED 3 w
LED 7 w
LED 11 w
DL - 9025
DL - 9026
DL - 9027
DL - 9028
DL - 9032
DL - 9036
DL - 9062
DL - 9063
DL - 9064
DL - 9073

สตาฟแลมป์

จตุจักร พลาซ่า โซน บี ซอย 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAFF LAMP AS JATUCHAK PRAZA ( JJ ) ZONE B SOI 3 ROOM 115

Copyright © 2011 stafflamp.com All rights reserved.