Welcome to Staff Lamp : The Modern office lighting of Thailand : โคมไฟออฟฟิศ office lamp โคมไฟสำนักงาน โคมไฟสั่งผลิต โคมไฟสั่งทำ โคมไฟไทยสไตล์ โมเดิร์น ราคาย่อมเยา มีหลายสไตล์ให้เลือกสรรค์
โคมไฟออฟฟิต โคมไฟออฟฟิต

โคมไฟสั่งทำ ของร้าน Staff lamp มีทั้ง โคมไฟออฟฟิศ โคมไฟบาร์ โคมไฟสำนักงาน และแบบฟรีฟอร์ม สามารถปรับตามความต้องการของลูกค้า

หน้านี้จะเป็นหน้ารวมผลงานของร้านโคมไฟ Staff lamp ที่ผลิตโคมไฟสั่งทำตามแบบที่ลูกค้าสั่งผลิต และจะได้เป็นตัวอย่างที่ลูกค้าสามารถเอาไปเป็นตัวอย่างที่จะไปติด ณ สถานที่ของลูกค้าด้วย

โคมไฟสั่งทำ รูปตัวหนอน หรือ worm ของตึก VANISA ถนนชิดลมติดกับ central ชิดลม

โคมไฟสั่งทำ รูปตัวหนอน เป็นโคมไฟสั่งทำตามแบบที่ทางลูกค้ารังสรรค์ออกแบบแล้วมาติดต่อร้านโคมไฟ Staff lamp เป็นผู้ผลิต วัสดุเป็นเหล็กซิงค์ ตัดเลเซอร์และพับเข้ารูป สีเป็นสี 2 k LED เป็น LED แบบ module ยี่ห้อ sumsung และหม้อแปลงเราหม้อแปลงของ mean well ซึ้งเป็นหม้อแปลงที่ดีที่สุดในตอนนี้ สีโคมไฟเป็นแสง warm 3000k ขนาดของกล่องโคมไฟ กว้าง 10 ซม สูง 10 ซม กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร

 
โคมไฟสั่งทำ สามเหลี่ยม ไฟออกข้าง ร้าน Boots ห้าง Emporium

โคมไฟสั่งทำ สามเหลี่ยม ไฟออกด้านข้าง ร้าน Boots ห้าง Emporium วัสดุ อลูมิเนียม ตัดเลเซอร์ พับเข้ารูปและเก็บงานจากช่างชำนานการณ์ dia : w 10 cm h 10 cm D 240 cm and dia : w 10 cm h 10 cm D 360 cm

โคมไฟสั่งทำ สามเหลี่ยม ไฟออกข้าง ร้าน Boots ห้าง Emporiumเป็นโคมไฟสั่งทำตามที่ interior ออกแบบมาแล้วนั่งคุยกับ ทาง ร้านโคมไฟ Staff lamp ให้เป็นผู้ผลิต และเลือก วัสดุเป็นอลูมิเนียม ตัดเลเซอร์และพับเข้ารูป สีเป็นสี 2 k LED เป็น LED แบบ module ยี่ห้อ sumsung และหม้อแปลงเราหม้อแปลงของ mean well ซึ้งเป็นหม้อแปลงที่ดีที่สุดในตอนนี้ สีโคมไฟเป็นแสง Daylight 6500k ขนาดของกล่องโคมไฟ กว้าง 10 ซม สูง 10 ซม ขนาดมี 2 ขนาดคือ 240 cm และ 360 cm : วัสดุ อลูมิเนียม จะมีความเบากว่าเหล็กซิงค์ครึ่งต่อครึ่ง และระบายความร้อนได้ดีกว่าเหล็กซิงค์

 
โคมไฟสั่งทำ ทรงแคปซูน ไฟออกด้านล้าง ห้องสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

โคมไฟสั่งทำทรงแคปซูน ไฟออกด้านล้าง ห้องสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) วัสดุ เหล็กซิงค์ ตัดเลเซอร์ พับเข้ารูปและเก็บงานจากช่างชำนานการณ์ dia : w 10 cm h 10 cm D 200 x 540 cm and dia : w 10 cm h 10 cm D 150 x 480 cm

โคมไฟสั่งทำโคมไฟสั่งทำ ทรงแคปซูน ไฟออกด้านล้าง ห้องสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)เป็นโคมไฟสั่งทำตามที่ interior ออกแบบมาแล้วนั่งคุยกับ ทาง ร้านโคมไฟ Staff lamp ให้เป็นผู้ผลิต และเลือก วัสดุเป็นเหล็กซิงค์ ตัดเลเซอร์และพับเข้ารูป สีเป็นสี 2 k LED เป็น LED แบบ module ยี่ห้อ sumsung และหม้อแปลงเราหม้อแปลงของ mean well ซึ้งเป็นหม้อแปลงที่ดีที่สุดในตอนนี้ สีโคมไฟเป็นแสง Daylight 6500k ขนาดของกล่องโคมไฟ dia : w 10 cm h 10 cm D 200 x 540 cm and dia : w 10 cm h 10 cm D 150 x 480 cm: วัสดุเหล็กซิงค์

 
โคมไฟสั่งทำ ทรงสี่เหลี่ยมผื่นผ้า โค้งมน ติดสติ๊กเกอร์ลายไม้ ไฟออฟด้านล้าง ณ ห้องประชุม ออฟฟิศ บริษัท Intouch AIS ตึก Mtai เพลินจิต

โคมไฟสั่งทำ ทรงสี่เหลี่ยมผื่นผ้า โค้งมน ติดสติ๊กเกอร์ลายไม้ ไฟออฟด้านล้าง ณ ห้องประชุม ออฟฟิศ บริษัท Intouch AIS ตึก Mtai เพลินจิต วัสดุ เหล็กซิงค์ ตัดเลเซอร์ พับเข้ารูปและเก็บงานจากช่างชำนานการณ์ dia : w 10 cm h 10 cm D 200 x 700 cm

โคมไฟสั่งทำ ทรงสี่เหลี่ยมผื่นผ้า โค้งมน ติดสติ๊กเกอร์ลายไม้ ไฟออฟด้านล้าง ณ ห้องประชุม ออฟฟิศ บริษัท Intouch AIS ตึก Mtai เพลินจิตเป็นโคมไฟสั่งทำตามที่ interior ออกแบบมาแล้วนั่งคุยกับ ทาง ร้านโคมไฟ Staff lamp ให้เป็นผู้ผลิต และเลือก วัสดุเป็นเหล็กซิงค์ ตัดเลเซอร์และพับเข้ารูป สีเป็นสี 2 k LED เป็น LED แบบ module ยี่ห้อ sumsung และหม้อแปลงเราหม้อแปลงของ mean well ซึ้งเป็นหม้อแปลงที่ดีที่สุดในตอนนี้ สีโคมไฟเป็นแสง Daylight 6500k ขนาดของกล่องโคมไฟ dia : w 10 cm h 10 cm D 200 x 700 cm : วัสดุเหล็กซิงค์

 
โคมไฟสั่งทำ ทรงหมายเลขแปด 8 หรือ infinity design ไฟออฟด้านล้าง ณ โถงหน้าลิฟ บริษัท ธนิยะ สีลม(บริเวณหน้าออฟฟิศในตึกตั้งแต่ชั้น 6-11 )

โคมไฟสั่งทำ ทรงหมายเลขแปด 8 หรือ infinity design ไฟออฟด้านล้าง ณ โถงหน้าลิฟ บริษัท ธนิยะ สีลม(บริเวณหน้าออฟฟิศในตึกตั้งแต่ชั้น 6-11 ) วัสดุ เหล็กซิงค์ ตัดเลเซอร์ พับเข้ารูปและเก็บงานจากช่างชำนานการณ์ dia : w 8 cm h 9 cm D 150 x 360 cm

โคมไฟสั่งทำ ทรงหมายเลขแปด 8 หรือ infinity design ไฟออฟด้านล้าง ณ โถงหน้าลิฟ บริษัท ธนิยะ สีลม(บริเวณหน้าออฟฟิศในตึกตั้งแต่ชั้น 6-11 ) เป็นโคมไฟสั่งทำตามที่ interior ออกแบบมาแล้วนั่งคุยกับ ทาง ร้านโคมไฟ Staff lamp ให้เป็นผู้ผลิต และเลือก วัสดุเป็นเหล็กซิงค์ ตัดเลเซอร์และพับเข้ารูป สีเป็นสี 2 k LED เป็น LED แบบ module ยี่ห้อ sumsung และหม้อแปลงเราหม้อแปลงของ mean well ซึ้งเป็นหม้อแปลงที่ดีที่สุดในตอนนี้ สีโคมไฟเป็นแสง Daylight 6500k ขนาดของกล่องโคมไฟ dia : w 8 cm h 9 cm D 150 x 360 cm : วัสดุเหล็กซิงค์

 
โคมไฟสั่งทำ ทรงแคปซูน โค้งมน ไฟออฟด้านล้าง ณ SERA CLINIC เชียงใหม

โคมไฟสั่งทำ ทรงแคปซูน โค้งมน ไฟออฟด้านล้าง ณ SERA CLINIC เชียงใหม วัสดุ เหล็กซิงค์ ตัดเลเซอร์ พับเข้ารูปและเก็บงานจากช่างชำนานการณ์ dia : w 7 cm h 8 cm D 50 x 200 cm

โคมไฟสั่งทำ ทรงแคปซูน โค้งมน ไฟออฟด้านล้าง ณ SERA CLINIC เชียงใหมเป็นโคมไฟสั่งทำตามที่ interior ออกแบบมาแล้วนั่งคุยกับ ทาง ร้านโคมไฟ Staff lamp ให้เป็นผู้ผลิต และเลือก วัสดุเป็นเหล็กซิงค์ ตัดเลเซอร์และพับเข้ารูป สีเป็นสี 2 k LED เป็น LED แบบ module ยี่ห้อ sumsung และหม้อแปลงเราหม้อแปลงของ mean well ซึ้งเป็นหม้อแปลงที่ดีที่สุดในตอนนี้ สีโคมไฟเป็นแสง Daylight 6500k ขนาดของกล่องโคมไฟ w 7 cm h 8 cm D 50 x 200 cm : วัสดุเหล็กซิงค์

 
โคมไฟสั่งทำ ทรงโค้งมน รูปดาวตรงกลาง โถงออฟฟิศ ไฟออฟด้านล้าง

โคมไฟสั่งทำ ทรงโค้งมน รูปดาวตรงกลาง โถงออฟฟิศ ไฟออฟด้านล้าง วัสดุ เหล็กซิงค์ ตัดเลเซอร์ พับเข้ารูปและเก็บงานจากช่างชำนานการณ์ dia : w 7 cm h 8 cm D 50 x 200 cm

โคมไฟสั่งทำ ทรงโค้งมน รูปดาวตรงกลาง โถงออฟฟิศ ไฟออฟด้านล้าง เป็นโคมไฟสั่งทำตามที่ interior ออกแบบมาแล้วนั่งคุยกับ ทาง ร้านโคมไฟ Staff lamp ให้เป็นผู้ผลิต และเลือก วัสดุเป็นเหล็กซิงค์ ตัดเลเซอร์และพับเข้ารูป สีเป็นสี 2 k LED เป็น LED แบบ module ยี่ห้อ sumsung และหม้อแปลงเราหม้อแปลงของ mean well ซึ้งเป็นหม้อแปลงที่ดีที่สุดในตอนนี้ สีโคมไฟเป็นแสง Daylight 6500k ขนาดของกล่องโคมไฟ วัสดุเหล็กซิงค์

 
โคมไฟสั่งทำ ทรงตัวยู U งานเป็นงานสแตนเลส โค้งมน โคมไฟบาร์

โคมไฟสั่งทำ ทรงตัวยู U งานเป็นงานสแตนเลส โค้งมน โคมไฟบาร์ ไฟออฟด้านล้าง วัสดุ สแตนเลส ตัดเลเซอร์ พับเข้ารูปและเก็บงานจากช่างชำนานการณ์ dia : w 8 cm h 9 cm D 150 x 360 cm

โคมไฟสั่งทำ ทรงตัวยู U งานเป็นงานสแตนเลส โค้งมน โคมไฟบาร์ ไฟออฟด้านล้าง เป็นโคมไฟสั่งทำตามที่ interior ออกแบบมาแล้วนั่งคุยกับ ทาง ร้านโคมไฟ Staff lamp ให้เป็นผู้ผลิต และเลือก วัสดุเป็นสแตนเลส ตัดเลเซอร์และพับเข้ารูป สีเป็นสี 2 k LED เป็น LED แบบ module ยี่ห้อ sumsung และหม้อแปลงเราหม้อแปลงของ mean well ซึ้งเป็นหม้อแปลงที่ดีที่สุดในตอนนี้ สีโคมไฟเป็นแสง warm 3000k ขนาดของกล่องโคมไฟ dia : w 8 cm h 9 cm D 150 x 360 cm : วัสดุสแตนเลส

 
โคมไฟสั่งทำ ทรงสี่เหลี่ยม มุมฉาก เป็นโคมไฟบาร์ หน้าร้าน MOO YOO สยามพารากอน

โคมไฟสั่งทำ ทรงสี่เหลี่ยม มุมฉาก เป็นโคมไฟบาร์ หน้าร้าน MOO YOO สยามพารากอน วัสดุ เหล็กซิงค์ ตัดเลเซอร์ พับเข้ารูปและเก็บงานจากช่างชำนานการณ์ dia : w 8 cm h 9 cm D 180 x 250 cm

โคมไฟสั่งทำ ทรงสี่เหลี่ยม มุมฉาก เป็นโคมไฟบาร์ หน้าร้าน MOO YOO สยามพารากอนเป็นโคมไฟสั่งทำตามที่ interior ออกแบบมาแล้วนั่งคุยกับ ทาง ร้านโคมไฟ Staff lamp ให้เป็นผู้ผลิต และเลือก วัสดุเป็นเหล็กซิงค์ ตัดเลเซอร์และพับเข้ารูป สีเป็นสี 2 k LED เป็น LED แบบ module ยี่ห้อ sumsung และหม้อแปลงเราหม้อแปลงของ mean well ซึ้งเป็นหม้อแปลงที่ดีที่สุดในตอนนี้ สีโคมไฟเป็นแสง แนนส Cool white 4000k ขนาดของกล่องโคมไฟ dia : w 8 cm h 9 cm D 180 x 250 cm : วัสดุเหล็กซิงค์

 
โคมไฟสั่งทำ ทรงสี่เหลี่ยม เข้ามุมฉาก ห้องประชุม ณ อาคารมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต

โคมไฟสั่งทำ ทรงสี่เหลี่ยม เข้ามุมฉาก ห้องประชุม ณ อาคารมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต ไฟออฟด้านล้าง วัสดุ อลูมิเนียม ตัดเข้าฉาก เข้ารูปและเก็บงานจากช่างชำนานการณ์ dia : w 6 cm h 7.5 cm D 240 x 360 cm

โคมไฟสั่งทำ ทรงสี่เหลี่ยม เข้ามุมฉาก ห้องประชุม ณ อาคารมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต ไฟออฟด้านล้าง วัสดุ อลูมิเนียม ตัดเข้าฉาก เข้ารูปและเก็บงานจากช่างชำนานการณ์ เป็นโคมไฟสั่งทำตามที่ interior ออกแบบมาแล้วนั่งคุยกับ ทาง ร้านโคมไฟ Staff lamp ให้เป็นผู้ผลิต และเลือก วัสดุเป็นสแตนเลส ตัดเข้าฉาก เข้ารูปและเก็บงานจากช่างชำนานการณ์ สีเป็นสี powder coated T5 Fluorescent สีโคมไฟเป็นแสง daylight 6500k ขนาดของกล่องโคมไฟ dia : w 6 cm h 7.5 cm D 240 x 360 cm : วัสดุ aluminium

 
โคมไฟสั่งทำ ทรงสี่เหลี่ยม เข้ามุมฉาก ร้าน beaker and bitter อารี และโคมไฟ สั่งทำตัว U

โคมไฟสั่งทำ ทรงสี่เหลี่ยม เข้ามุมฉาก ร้าน beaker and bitter อารี และโคมไฟ สั่งทำตัว U วัสดุ อลูมิเนียม ตัดเข้าฉาก เข้ารูปและเก็บงานจากช่างชำนานการณ์ dia : w 6 cm h 7.5 cm D 240 x 360 cm

โคมไฟสั่งทำ ทรงสี่เหลี่ยม เข้ามุมฉาก ห้องประชุม ณ อาคารมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต ไฟออฟด้านล้าง วัสดุ อลูมิเนียม ตัดเข้าฉาก เข้ารูปและเก็บงานจากช่างชำนานการณ์ เป็นโคมไฟสั่งทำตามที่ interior ออกแบบมาแล้วนั่งคุยกับ ทาง ร้านโคมไฟ Staff lamp ให้เป็นผู้ผลิต และเลือก วัสดุเป็นสแตนเลส ตัดเข้าฉาก เข้ารูปและเก็บงานจากช่างชำนานการณ์ สีเป็นสี powder coated T5 Fluorescent สีโคมไฟเป็นแสง daylight 6500k ขนาดของกล่องโคมไฟ dia : w 6 cm h 7.5 cm D 240 x 360 cm : วัสดุ aluminium

 
โคมไฟสั่งทำ ทรงก้อนเมฆ เป็นโคมไฟผ้าสั่งทำ ณ โถง คอนโด ideo mobi พระราม 9

โคมไฟสั่งทำ ทรงก้อนเมฆ เป็นโคมไฟผ้าสั่งทำ ณ โถง คอนโด ideo mobi พระราม 9 วัสดุผ้า และจัดการเข้ารูปและเก็บงานจากช่างชำนานการณ์ dia : ก 200 ซม ย 360 ซม สูง 150 ซม

คมไฟสั่งทำ ทรงก้อนเมฆ เป็นโคมไฟผ้าสั่งทำ ณ โถง คอนโด ideo mobi พระราม 9 วัสดุผ้า และจัดการเข้ารูปและเก็บงานจากช่างชำนานการณเป็นโคมไฟสั่งทำตามที่ interior ออกแบบมาแล้วนั่งคุยกับ ทาง ร้านโคมไฟ Staff lamp ให้เป็นผู้ผลิต เราทำโครงด้วยเหล็กและหุ้มผ้า ขั้วเป็น ขั้ว E27 ผ้าเป็นผ้าไหม้เทียม ข้อดีของผ้าไหมเทียมคือทำความสะอาดง่ายฝุ่นไม่เกาะติดเพราะว่าเนื้อผ้าเป็นลักษณะมัน แค่เอาไม้ปัดขนไก่ปัดฝุนก็หลุด dia : ก 200 ซม ย 360 ซม สูง 150 ซม : วัสดุผ้า

 
โคมไฟสั่งทำ โคมไฟออฟฟิศ หรือ โคมไฟสํานักงาน: ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้สําหรับพื้นที่สํานักงานของคุณ

แสงสํานักงานในพื้นที่ทํางานของคุณมีผลโดยตรงต่ออารมณ์ระดับพลังงานและผลผลิตของทีมของคุณ. แสงที่สลัวเกินไปจะทําให้พนักงานของคุณรู้สึกเหนื่อยและบ้าๆบอ ๆ. ในทางกลับกันแสงที่สว่างเกินไปจะยากต่อสายตา — แม้กระทั่งการกระตุ้นไมเกรน — และจะรบกวนจังหวะการเต้นตามธรรมชาติของร่างกาย. แสงที่สมบูรณ์แบบสําหรับพื้นที่ช่วยให้พนักงานของคุณตื่นตัวสร้างสรรค์มีพลังและอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมที่จะให้ 100 เปอร์เซ็นต์. แต่การหาสมดุลระหว่างแสงสลัวและแสงเกินไปอาจเป็นงานที่ยาก. ในบทความนี้เราจะบอกทุกสิ่งที่คุณจําเป็นต้องรู้เกี่ยวกับแสงสํานักงานและช่วยคุณเลือกการส่องสว่างที่เหมาะสมสําหรับสถานการณ์เฉพาะของคุณ.

ตัวแปรของโคมไฟสั่งทำ โคมไฟออฟฟิศ หรือ โคมไฟสํานักงานที่ดีที่สุด

1 ) มาตรฐานแสงสว่างของโคมไฟสั่งทำ โคมไฟออฟฟิศ หรือโคมไฟสํานักงาน

สหรัฐอเมริกา. การบริหารบริการทั่วไป ( GSA ) กําหนดไฟสํานักงานมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับทุกธุรกิจในสหรัฐอเมริกา. ตามเว็บไซต์ของพวกเขาเวิร์กสเตชันปกติต้องใช้ 500 ลูเมนต่อตารางเมตร.

นั่นอาจดูเหมือน — มากหรืออาจจะไม่สมเหตุสมผลเลยหากคุณไม่คุ้นเคยกับ lumens — แต่มันแบ่งตามสิ่งนี้: ทุกพื้นที่ 6 ’ x6 ’ ( หรือ 36 ตารางฟุต ) ควรได้รับแสงเทียบเท่าจากหลอดไส้ 35 วัตต์. เพื่อให้เป็นมุมมองมากที่สุด โต๊ะทํางานโคมไฟใช้หลอดไฟ 60 วัตต์ที่ให้พลังงาน 800 ลูเมน. GSA ยังให้มาตรฐานแสงสํานักงานอื่น ๆ รวมถึงต่อไปนี้:

การติดตั้งเพดานเรืองแสงและหลอดไฟเป็นตัวเลือกพื้นฐานที่แนะนํามากที่สุด

เลย์เอาต์ของแสงควรให้แสงสว่างเท่ากันสําหรับพื้นที่สํานักงานทั้งหมด

กรอกช่องว่างด้วยตัวเลือกแสงงาน

ปรับตัวเลือกแสงเพื่อลดเงา

เราจะหารือเกี่ยวกับมาตรฐานเหล่านี้โดยละเอียดในส่วนอื่น ๆ ของบทความนี้.

2 ) ประเภทหลอดไฟ ของโคมไฟสั่งทำ โคมไฟออฟฟิศ หรือโคมไฟสำนักงาน

สําหรับขนาดใหญ่, เปิดพื้นที่เช่นสภาพแวดล้อมในสํานักงานส่วนใหญ่หลอดฟลูออเรสเซนต์หรือไดโอดเปล่งแสง ( LED ) เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ยังมีหลอดฮาโลเจนและหลอดไส้อีกด้วย. หลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดที่พบได้บ่อยที่สุดเพราะเป็นเทคโนโลยีที่เก่ากว่า แต่หลอดไฟ LED มีข้อดีหลายประการมากกว่าพี่น้องรุ่นพี่.
หลอดไฟ LED ถูกกว่าในการใช้งานและบํารุงรักษา
หลอดไฟ LED มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
หลอดไฟ LED ไม่ใช้พลังงานมากเกินไป
หลอดไฟ LED ไม่ปล่อยรังสีอินฟราเรด
หลอดไฟ LED ไม่ก่อให้เกิดไมเกรนในผู้ที่มีใจชอบ
ไฟ LED สามารถหรี่แสงได้เพื่อให้ตรงกับเวลาของวันและฤดูกาล
หลอดไฟ LED ไม่ยับยั้งการผลิตเมลาโทนินและไม่รบกวนรูปแบบการนอนหลับ
ก่อนเลือกหลอดไฟหนึ่งชนิดหรือหลอดไฟอื่น ๆ สําหรับคุณ สํานักงานให้แสงสว่างให้แน่ใจว่าได้ชั่งน้ําหนักข้อดีข้อเสียทั้งหมด.

3 ) สีและอุณหภูมิ

ไฟสํานักงานที่อบอุ่น สีและอุณหภูมิของแสงในสํานักงานของคุณยังมีบทบาทสําคัญในด้านสุขภาพและ ผลผลิตของทีมของคุณ. โดยทั่วไปแสงสีเหลืองอบอุ่นหรือสีส้มอบอุ่นจะดีกว่าสําหรับการผ่อนคลายและผ่อนคลายในขณะที่แสงสีฟ้าหรือสีขาวเย็นจะดีกว่าสําหรับการตื่นขึ้นมาทํางานและมุ่งเน้น. ทั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอดไฟ LED ปล่อยแสงในสเปกตรัมสีน้ําเงินและสีขาวทําให้เหมาะสําหรับการส่องสว่างในตอนเช้า. ไฟ LED ยังช่วยให้คุณปรับสีและอุณหภูมิเพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนแสงที่ปล่อยออกมาเพื่อเลียนแบบแสงธรรมชาตินอก.

ความสว่าง

ในทํานองเดียวกันความสว่างมีผลต่ออารมณ์และระดับพลังงานของ พนักงานทํางานในสํานักงานของคุณ. แสงสว่างในตอนเช้าดีที่สุดในการกระตุ้นความตื่นตัวกิจกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในขณะที่แสงสลัวในตอนบ่ายดีที่สุดสําหรับงานที่เน้นและอยู่กับที่. ไฟสํานักงาน LED สมัยใหม่มาพร้อมกับคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณปรับความสว่างของหลอดไฟ ( บางครั้งโดยอัตโนมัติ ) ตามเวลาของวัน. พวกเขาเริ่มสดใสในตอนเช้าและค่อยๆสลัวเมื่อวันผ่านไป.

5 ) ต้นทุน

ค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัยสําคัญเมื่อพิจารณาการออกแบบไฟสํานักงานของคุณเพราะหลอดไฟจะทํางานได้ทุกที่ตั้งแต่ 14 ถึง 18 ชั่วโมง ( หรือมากกว่า ) ทุกวัน. โดยทั่วไปแล้วฟลูออเรสเซนต์และ LED จะมีราคาแพงที่สุดในการทํางาน แต่คุณสามารถทําได้ ลดต้นทุนของหลอดไฟทุกประเภทโดยการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวตัวจับเวลาและตัวหรี่ไฟเพื่อให้คุณควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ได้มากขึ้น.

6 ) ตําแหน่งคอมพิวเตอร์

ตัวแปรอื่นที่ควรคํานึงถึงเมื่อตั้งค่าไฟสํานักงานของคุณคือการจัดวางคอมพิวเตอร์. ความสว่างของไฟบางดวง — และแม้แต่ตําแหน่งหน้าต่าง — สามารถครอบงําแม้กระทั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์และแล็ปท็อปที่ดีที่สุดในระดับที่ไม่สามารถทํางานได้. วางตําแหน่งไฟสํานักงานของคุณและ ตําแหน่งคอมพิวเตอร์ตาม. วิธีเลือกไฟสํานักงานที่เหมาะสม พื้นที่ทํางานร่วมพร้อมไฟกลางคืน

วิธีเลือกโคมไฟสั่งทำ โคมไฟออฟฟิศ โคมไฟสำนักงานที่เหมาะสม

1 ) ตรวจสอบพื้นที่ทํางานของคุณ

ขั้นตอนแรกในการเลือกไฟสํานักงานที่เหมาะสมคือการตรวจสอบของคุณ พื้นที่ทํางาน. โปรดทราบว่าแสงธรรมชาติมาจากไหนและหากมีแสงธรรมชาติเพียงพอที่คุณสามารถหรี่แสงได้ ( หรือปิด ) แสงประดิษฐ์ในช่วงที่สว่างที่สุดของวัน. ถามคําถามเช่น: อย่างน้อยก็มีแสงสว่างเพียงพอหรือไม่ที่จะเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ํา? คุณสามารถปรับปรุงการจัดการที่มีอยู่ได้หรือไม่? แสงจ้ากลายเป็นปัจจัยในตําแหน่งใด ๆ ในพื้นที่ทํางานของคุณหรือไม่? สมาชิกในทีมบ่นเกี่ยวกับอาการปวดตาหรือไม่? คุณอาจพบว่าเป็นประโยชน์ในการจ้างมืออาชีพในการสํารวจแสงอย่างละเอียดเพื่อวัดความสว่างความสว่าง ( เป็นตัวแปรที่แตกต่างกัน ) การสะท้อนแสงและความคมชัด.

2 ) กําหนดประเภทของไฟสํานักงานที่คุณต้องการ

เมื่อพูดถึงแสงสว่างในสํานักงานตัวเลือกต่างๆรวมถึง:

โดยตรง

ทางอ้อม

ทางอ้อม

ป้องกัน แสงโดยตรง — คิดว่า โต๊ะทํางานหลอดไฟ — ดีที่สุดเป็นอาหารเสริมสําหรับแสงทางอ้อมที่สถานที่ทํางานแต่ละแห่ง.

แสงทางตรงทางอ้อม — ส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตเพื่อลดแสงจ้า — โครงการส่องสว่างขึ้นและลงเพื่อให้ครอบคลุมทั่วทั้ง.

แสงทางอ้อม — ส่วนใหญ่จะใช้ในการตั้งค่าสํานักงาน — โครงการส่องสว่างขึ้นไปสู่เพดานที่มันกระจายไปทั่วพื้นที่ในลักษณะที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น.

แสงป้องกัน — ยังใช้ในการตั้งค่าสํานักงาน — ตัวกรองและกระจายแสงผ่านฝาครอบและเลนส์ต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมสภาพแวดล้อมการทํางานที่สมบูรณ์.

ในการตั้งค่าสํานักงานส่วนใหญ่การรวมกันของแหล่งกําเนิดแสงที่กระจายอย่างกว้างขวาง ( ทางอ้อมทางอ้อมหรือป้องกัน ) และแสงงานโดยตรงทํางานได้ดี.

3 ) จัดเตรียมไฟส่องสว่างงานในทุกเวิร์กสเตชัน

ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นควรเสริมแสงรอบข้าง — ไม่ว่าจะมาจากหน้าต่างหรือหลอดไฟเหนือศีรษะ — พร้อมไฟส่องสว่างโดยตรงที่เวิร์กสเตชันทุกเครื่อง. สําหรับสภาพแวดล้อมในสํานักงานหมายถึงการให้แต่ละคน สมาชิกในทีมเข้าถึงโคมไฟตั้งโต๊ะที่ใช้งานง่ายและปรับได้ง่ายซึ่งมีให้ใน 500 ลูเมนสุดท้าย.

4 ) เปิดเผยทีมของคุณให้ได้รับแสงธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่จะทําได้

พื้นที่สํานักงานพร้อมแสงธรรมชาติส่องเข้ามาอย่างเต็มที่ ขั้นตอนนี้จะขึ้นอยู่กับอย่างมาก พื้นที่ที่ทีมของคุณทํางาน. อาคารเก่าอาจมีหน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดานที่ให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาตลอดทั้งวัน. อาคารที่ใหม่กว่าอาจมีหน้าต่างเล็ก ๆ ในสถานที่ที่เลือกเท่านั้นซึ่งทําให้ไม่สามารถให้แสงสว่างแก่ทุกคนในทีมของคุณ. หากหน้าต่างอยู่ในพื้นที่ทํางานของคุณอย่างน้อยที่สุดให้พิจารณาติดตั้งไฟสํานักงานที่เลียนแบบสีและอุณหภูมิของแสงธรรมชาติในพื้นที่ของคุณ.

5 ) ป้องกัน Flicker

สะบัดมากเกินไปในไฟสํานักงานของคุณ — แม้กระทั่งการสั่นไหวที่ไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยตาเปล่า — น่ารําคาญและด้วยการสัมผัสเป็นเวลานานอาจทําให้ปวดตาปวดหัวและอื่น ๆ สุขภาพปัญหา. เพื่อป้องกันไม่ให้สั่นไหวส่งผลกระทบต่อทีมของคุณ: อัพเกรดตัวเลือกแสงด้วยบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วยพื้นที่ทํางานที่มีเลศนัย

อย่างที่คุณเห็นการเลือกไฟสํานักงานที่เหมาะสมเป็นองค์ประกอบสําคัญของความสําเร็จของธุรกิจของคุณ. แต่มันไม่ใช่วิธีเดียวที่คุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากคุณ ที่ทําการบ้านหรือทีม พื้นที่ทํางาน. เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งโทนสีตัวเลือกที่นั่งแม้การไหลของการจราจร — ตัวแปรทั้งหมดเหล่านี้ส่งผลดีต่อคุณและทีมของคุณในพื้นที่ที่คุณเลือก. นั่นคือสิ่งที่ กลุ่มพันธบัตรเข้ามา. เราได้ออกแบบพื้นที่ทํางานของเราด้วยความสุขและผลผลิตของทีมในใจ.

สภาพแวดล้อมสํานักงานที่ใช้ร่วมกันของเราแต่ละอย่างรวมเอาองค์ประกอบการออกแบบที่สร้างแรงบันดาลใจเช่น โรงงานสํานักงาน, แผนเปิดพื้น, สีสดใส, พื้นที่ทํางานอเนกประสงค์และแสงที่สมบูรณ์แบบสําหรับสถานการณ์ — รวมถึงปัจจัยการออกแบบอื่น ๆ ที่จะกระตุ้นให้ทีมของคุณยิ่งใหญ่.

นอกเหนือจากการตั้งค่าสํานักงานที่เป็นเอกลักษณ์ตกแต่งอย่างดีและได้รับการตกแต่งอย่างดี, ธุรกิจทุกขนาดเพลิดเพลินกับสิ่งอํานวยความสะดวกชั้นนําของอุตสาหกรรมเช่น:

บริการจดหมายฉลากส่วนตัว

ทําความสะอาดทุกวันในสถานที่

สร้างลึกหนาบางที่กําหนดเอง

แผนกต้อนรับแขกและทักทาย

Wi-Fi ที่รวดเร็วอย่างบ้าคลั่ง

เข้าถึง 24 ชั่วโมง

ตลาดอาหารสัมปทาน

ที่เก็บจักรยาน

หากคุณกําลังมองหาพื้นที่ทํางานร่วมกันที่กว้างขวางและได้รับการตกแต่งอย่างดีเพื่อเพิ่มผลผลิตของคุณและเปลี่ยนธุรกิจของคุณให้ดีขึ้นสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่พื้นที่สํานักงานทันสมัยมีให้. ทัวร์หนึ่งในกลุ่ม Bond อันงดงามของเรา สถานที่ในสหรัฐอเมริการวมถึงนิวยอร์กเพนซิลเวเนียวอชิงตัน ดี.ซี. อิลลินอยส์เทนเนสซีและเท็กซัส. จากนั้นกลายเป็น สมาชิกของ Bond Collective และใช้ประโยชน์จากเรา coworking space, โต๊ะทํางานเฉพาะ, และ สํานักงานส่วนตัวเพื่อให้เหมาะกับทุกความต้องการทางธุรกิจของคุณ. ในการเริ่มต้นหรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีของพื้นที่ coworking สําหรับคนเร่ร่อนดิจิทัลคนงานระยะไกลและธุรกิจทุกชนิดเยี่ยมชม BondCollective.comวันนี้หรือโทรไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เรามีให้.

Thanks and cr. https://www.bondcollective.com/blog/office-lighting/